TA2OE SiTESi
  KOSE Yazılari
 

 

===KOSE YAZILARI===

                         AMATÖR TELSİZCİNİN İLKELERİ

          1- AMATÖR SAYGILI, NAZİK VE DÜŞÜNCELİDİR.

 Radyo amatörlüğü ilkeleri dışında çevresini rahatsız edecek 
şekilde    cihaz kullanmaz ve kullanımına izin vermez.

          2. AMATÖR SADIKTIR.

Ülke bütünlüğü ilkesine, kanun ve yönetmeliklere
bağımlı vatanseverdir.

          3. AMATÖR İLERİCİDİR.

Bilim ve Teknik'teki gelişmeleri yakından takip eden,
araştırma ve geliştirme yapan, kendisini de devamlı
geliştiren, Ülke teknolojisinin ihtiyaç
duyduğu alanlarda yeni ürünler yaratan teknik bir insandır.

           4. AMATÖR BİLİNÇLİDİR, DENGELİDİR.

Amatörlüğün bir hobi olduğunu bilir, bu hobisinin okuluna, işine,
ailesine veya çevresine zarar verecek biçimde kullanmaz.

           5. AMATÖR MİLLİYETÇİ YURTSEVERDİR.

Amatör radyo istasyonunu barışta ve savaşta, olağanüstü
hallerde   Ulusunun yardım ve güvenliğine amade tutar..

                                           ----oooOOOooo-----

 Biz Radyo amatörleri, herhangi bir afet durumunda Devletin
iletişim imkanları kalmadığı zaman gerekli iletişimi
sağlamak üzere her zaman ve her yerde  göreve hazırız..  
   
-TA3BQ-

========================

Ağabeylik Sanatı

 

 

Ağabeylik zor sanattır, zor iştir, kolay değildir çünki temelinde kendinden küçüklere kol kanat germek, korumak, kollamak, yardım etmek yatmaktadır..Bunu herkes yapamaz..Ayrıca ağabeylik akıl vermek, yol göstermektir..Küçüğünün eksik taraflarını tamamlamak, örtmek, tecrübelerini ona aktarmak, aydınlanmasına yardımcı olmaktır ağabeylik, zor işlerdendir ve bu işleri hiç aksatmadan hayatı boyunca yapmak zorunda olmak her ağabeyin fevkalade toleranslı, düşünceli ve bir okadar da donanımlı olmasını gerektirir..

Her meslek grubunun,okulun,eğitimin, her hobinin ağabeyleri vardır ve olacaktır..Bunlar o grubun eskileri,tecrübelileri,kıdemlileri ve yaşça da büyük olanlarıdır..Tabiatıyla bu durumda olanların hepsinin ağabeylik yapabilecekleri söylenemez çünki bunu yapabilmek için çok iyi donanımlı, eğitimli, bilgili, sabırlı olmak gerekir..

İnsanların birikimleri, tecrübeleri, kapasiteleri, kültür derinlikleri, sabır ve tahammül dereceleri, nezaket ve zarafetleri birbirinden farklıdır..Böyle olunca takdir edersiniz ki ağabeylikleri de farklıdır..Ağabeylik zor iştir demiştik, öyledir, çünki fedakarlık ister,zorluklara göğüs germeyi gerektirir kendi işini gücünü bırakıp bir arkadaşına yardım etmek söz konusu olduğunda kendisini düşünmemek, artık o yardıma odaklanmak için uğraşmak demektir..

Her ağabeyin bir üslubu vardır, yardım isteyen küçükler bunu bilirler, ya da en azından bunun böyle olduğunu bilmek zorundadırlar..” Ben senin üslubunu beğenmedim “ demek yardım isteyen için uygun bir davranış olmadığı gibi etiğede uymaz...Ağabey üslubunu kullanabilmek için önce biraz yaklaşmak, karşılıklı tanışma ve kaynaşma gerekmez..Ağabey her hal ve durumda tanışsanda , tanışmasanda, yaklaşsanda, yaklaşmış olmasanda ağabeydir..Çünki mesleğin, okulun, hobinin sahipleri bunu zaten bilirler yani grubun ağabeylerini tanırlar..Tanımıyorlarsa bu onların sorunudur..Ağabeyini tanımamak tanımayanların ayıbıdır..Gerekli olmayan hiç bir durumda hiç bir ağabey ortaya çıkıp ben sizin ağabeyinizim demez..Karşısındakinin üslubu hakkında yanlış hissiyatlara kapılmış olmanız sizin, hissiyatları yanlış gelişmiş, psikolojik sorunları olan bir insan olduğunuz şüphesini uyandırır ki bunun hiçte hoş olmadığını tahmin edersiniz..

Eğer ağabeylerinin yardımına ihtiyacın varsa bunu açık kalplilikle isteyebilmelisin yanlış hissiyat sahibi olmamalısın..Bu seni hiç bir zaman küçültmez..”Efendim ben şu tarihten beri bu hobideyim, şunları şunları yaptım, böyle başarılıyım, böyle donanımlıyım” falan gibi kendini anlatmalara gerek yoktur..Bunu huysuz, alıngan, pimpirikli, biraz evvel de söylediğimiz gibi psikolojik sorunları olan tipler yapar..

Amma ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz..

Küçükler daima soru sorarlar, yalnız, “ Soru sormaya korkuyoruz utanıyoruz çünki ağabeyler çok kibirli davranıyor, çok bilirim havasına giriyor “ gibi yanlış düşünceler içinde olmak ancak kendilerine zarar verir..Soru sormak araştırmak bunu yapanları küçültmez ve zaten böyle gözle bakılmaz..Böyle düşünen varsa psikolojik tedaviye ihtiyacı vardır o şahsın derim..

Sorulan soruya cevap verildiğinde bu cevap nasıl olursa olsun, ister bilgiçlik taslanmış olsun, ister kabaca cevaplanılmış olsun “Ben bu cevabın üslubunu beğenmedim “ demek en hafif tabiriyle edepsizliktir..
Buna rağmen cevap veren hakikaten bir ağabeyse, küçüğünün yaptığı bu edepsizliğe fazla önem vermeden yardımına devam edecektir..Ağabey kendisine soru sorulmasına kızmaz, kendisinden yada ortamdan yardım isteyeni gördüğünde yardım etme fırsatı çıktığı için sevinir..Ağabey daima bir bilendir, mesleğin, hobinin büyüğü ve kıdemlisidir, tecrübelidir, konu hakkında donanımı, birikimi, bilgisi varsa yardıma kalkar, bu yoksa zaten ağabeyliğe kalkışmaz..

Ağabeyi ağabey yapan biraz da kardeşleridir, küçükleridir..Ağabeyi ağabey yapmazsanız ağabeysiz kalırsınız ve ilerde kendiniz de ağabey olamazsınız bunu böyle bilin..

Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, ağabeyleriniz bol olsun..

Selam from İzmir

73’s de Özhan TA3BQ

 

----- oooOOOooo-----

Dostuna temkinli davran, bir gün düşmanın olur..

Düşmanına hoşgörülü davran bir gün dostun olur..

-----oooOOOooo------

Kakavanlığını örtmek için başka kakavanlıklara kalkışmak,

kakavanlığın en büyüğüdür.

-------oooOOOooo------

Kurnazlık her işe yarar, amma hiçbir şeye yetmez,

Kurnazlık yerine aklını kullan

-----oooOOOooo-----

=============================

AMATÖR TELSİZ İSTASYONLARI

GÜVENLİK TALİMATI


 1. İstasyonlardaki tüm cihazların AC besleme hatları bir ana şaltere veya otomatik bir sigortaya bağlanmalıdır.İstasyon ister evde kurulmuş , ister klüp istasyonu olsun bu ana kesici anahtarın yerini evin veya klübün diğer fertleri de bilmelidir.

 2. Cihazlardan besleme akımını kesen şalter iki kutuplu olmalıdır..Her anahtarın cihaz tarafında uygun amperajlı sigorta kullanılmalıdır..Sigorta değiştirirken daima önce şalter kapatılmalıdır..

 3. Tüm cihazlar güvenli bir toprak hattına uygun bir şekilde bağlanmalıdır.

 4. 500 V’dan yüksek voltajların bulunduğu tüm enstalasyon hatları kifayetli bir şekilde izole edilmelidir.Terminaller uygun usullerle korunmalıdır

 5. 100 V rms değerin üzerindeki voltajlarla çalışan trafoların 1.nci 2.nci devreler arası bir iletgen tabaka ile birbirinden izole edilmelidir.

 6. Besleme adaptörlerindeki .01 mikrofarat ‘dan daha büyük kapasitörler sızdırma dirençleri ile (Bleeder resistor) devamlı olarak kısa devre halinde olmalıdırlar.1/C megohms değeri önerilmektedirKağıt veya yağlı filtre kapasitörleri statik elektrik şarjından korunmak için terminalleri kısa devre edilmiş olarak muhafaza edilmelidirler

 7. Cihazlarda akım olduğunu gösterir ekran lambaları bulunmalıdır ve gerek çalışmalarda gerekse test esnasında net bir şekilde görünmelidir.Arızalı ekran amğulleri hemen değiştirilmelidir.Gazlı neon ampullere filamanlı ampullerden daha çok güvenilmektedir.

 8. Metal kutu içine alınmış cihazların kapağı açıldığı takdirde cereyan kesme devresini aktive edecek mikrosüviçler takılmış olmalıdır ve bu devrenin çalışır durumda olduğu periyodik olarak muhakkak kontrol edilmelidir.

 9. Test probları ve test lambalarının kabloları ve kendileri izoleli olmalıdır.

 10. Nemli satıhlarda çalışırken bu satıhların üstü cihazları koymadan önce lastik bir örtü ile örtülmeli ve cihazlar bu örtünün üstüne yerleştirilmelidir.

 11. Cihazlar da herhangi bir ayar işlemi yapılacaksa cihazın cereyanı kesilmelidir, eğer ayar cihaz çalışırken yapılacaksa ayarı bir elinizle yaparken diğer eliniz cebinizde olmalıdır.Çalışmakta olan cihazlarda hiçbir zaman iki el ile çalışmayınız.Ayar yaparken alet kullanılacaksa daima izoleli alet kullanın.

 12. Canlı cihazlarda çalışma yaparken kulaklık takmayınız.

 13. Mikrofon ve maniplelerin metal kısımlarının şasi bağlantılarının sağlam yapıldığından emin olmalısınız.

 14. Yüksek voltaj devrelerinde kullandığınız ölçü aletlerinin sıfırlama ayar vidaları metal olmamalıdır.Panel dışına çıkan canlı şaftlara dokunmamaya dikkat etmelisiniz.Bunlara daima plastik koruyucular takılı olmalıdır Bunlara takılan plastik düğmelerin ise metal sıkıştırma vidalarına dikkat etmelisiniz.

 15. Hiçbir durumda antenleri şehir cereyan hatlarına veya yüksek voltaj kaynağına bağlamayınız .Besleme hatları bir kapasite ile bağlanıyorsa diğer tarafta yüksek voltaj olması ihtimali çok fazladır bu gibi durumlarda alçak rezistanslı bir toprak bağlantısı sağlanmış olmalıdır (RF şok bağlantısı)

 16. Günümüzde bir çok apartmanda su şebekesinden apartmana su taşıyan borular plastikten yapılmıştır..Böyle bir durumda evdeki su borularına topraklama yapmayınız.Elektriki şokları önleyen hatlar genel olarak DC Topraklama olarak adlandırılmakta ve 2 ila 3 mm lik bakır telle iyi bir toprak irtibatına bağlanması yeterli olmaktadır..Ancak RF toprağı için alçak rezistanslı hatlarla toprağa bağlantı yapılmalıdır.Bunun için kullanılmayan eski koaks kablo şildleri uygun olacaktır.Ancak bir çok radyo istasyonunda bu iki hat ayni topraklama sistemine bağlı olabilmektedir.

 17. İyi bir topraklama için 2 ila 3 metre uzunluğunda 1.5 - 2 cm kalınlığında bakır kaplı çelik çubuk toprağa gömülerek güvenilir bir toprak yapmak mümkündür.Böyle bir çubuk bulunmadığı durumlarda bakır boru kullanılabilir.

 18. Yıldırımdan korunma zor ve pahalı bir işlemdir en iyisi böyle havalarda cihazların anten bağlantılarını cihazlardan ayırmak ve toprağa bağlamak ve ana cereyan şalterini de kapatmaktır..Bunun için gerekli önlemleri daha önceden almalısınız.. AC hatlara MOV denilen metaloksitvaristorlu devreler konularak buradan gelecek elektromanyetikpals( EMP ) ler sebebiyle oluşan ve darbeler halinde ki yüksek voltaj palslerinden bir miktar korunma sağlanabilinir

AC hatlar için SİOV (Siemens metal-Oxide Varistor) lerin uygun voltaj ve akım karakteristiğinde olanlar AC ana şalterden önce kullanılmalıdır.Bu konu ile ilgili daha detaylı bilgi içeren bir inceleme yazım, ANARAD dergisinin 2001 yılında yayınlanan 2. sayısında “Yıldırım ve EMP” başlığı altında yayınlanmıştı..

Özhan Önder TA3BQ

İzmir - 9 Eylul 2004

=============================

                         AMATÖR TELSİZCİNİN İLKELERİ

          1- AMATÖR SAYGILI, NAZİK VE DÜŞÜNCELİDİR.

 Radyo amatörlüğü ilkeleri dışında çevresini rahatsız edecek  şekilde    cihaz kullanmaz ve kullanımına izin vermez.

          2. AMATÖR SADIKTIR.

Ülke bütünlüğü ilkesine, kanun ve yönetmeliklere bağımlı vatanseverdir.

          3. AMATÖR İLERİCİDİR.

Bilim ve Teknik'teki gelişmeleri yakından takip eden, araştırma ve geliştirme yapan, kendisini de devamlı geliştiren, Ülke teknolojisinin ihtiyaç duyduğu alanlarda yeni ürünler yaratan teknik bir insandır.

           4. AMATÖR BİLİNÇLİDİR, DENGELİDİR.

Amatörlüğün bir hobi olduğunu bilir, bu hobisinin okuluna, işine, ailesine veya çevresine zarar verecek biçimde kullanmaz.

           5. AMATÖR MİLLİYETÇİ YURTSEVERDİR.

Amatör radyo istasyonunu barışta ve savaşta, olağanüstü hallerde   Ulusunun yardım ve güvenliğine amade tutar..

                                           ----oooOOOooo-----

 Biz Radyo amatörleri, herhangi bir afet durumunda Devletin iletişim imkanları kalmadığı zaman gerekli iletişimi sağlamak üzere her zaman ve her yerde  göreve hazırız..  

 

                         AMATÖR TELSİZCİNİN İLKELERİ

          1- AMATÖR SAYGILI, NAZİK VE DÜŞÜNCELİDİR.

 Radyo amatörlüğü ilkeleri dışında çevresini rahatsız edecek  şekilde    cihaz kullanmaz ve kullanımına izin vermez.

          2. AMATÖR SADIKTIR.

Ülke bütünlüğü ilkesine, kanun ve yönetmeliklere bağımlı vatanseverdir.

          3. AMATÖR İLERİCİDİR.

Bilim ve Teknik'teki gelişmeleri yakından takip eden, araştırma ve geliştirme yapan, kendisini de devamlı geliştiren, Ülke teknolojisinin ihtiyaç duyduğu alanlarda yeni ürünler yaratan teknik bir insandır.

           4. AMATÖR BİLİNÇLİDİR, DENGELİDİR.

Amatörlüğün bir hobi olduğunu bilir, bu hobisinin okuluna, işine, ailesine veya çevresine zarar verecek biçimde kullanmaz.

           5. AMATÖR MİLLİYETÇİ YURTSEVERDİR.

Amatör radyo istasyonunu barışta ve savaşta, olağanüstü hallerde   Ulusunun yardım ve güvenliğine amade tutar..

                                           ----oooOOOooo-----

 Biz Radyo amatörleri, herhangi bir afet durumunda Devletin iletişim imkanları kalmadığı zaman gerekli iletişimi sağlamak üzere her zaman ve her yerde  göreve hazırız..  

 

Radyo Amatörü Yaşam Biçimi

Bir Amatör Radyo operatörü ve bir Amatör Telsiz fanatiği olmanız, sizin hangi model ve tipte cihazlarınız olduğundan veya kimlerle konuşuyor olmanızdan ziyade böyle bir yaşam biçimi ile Dünyanın geri kalanı ile karşılıklı olarak nasıl bir etkileşim ve iletişim içinde olduğunuzu açıkca gösteren önemli bir işarettir. Bu, Radyo Amatörlerinin yaşam biçimidir.
Ham Radyo operatörleri ister bay ister bayan olsunlar, hayatımızı daha iyi yaşayabilmemiz için daima, her yerde ve her zaman karşılık beklemeksizin yardımımıza koşan, yardımsever, dost, nazik, kendisini böyle davranmaya adamış ve yetiştirmiş ,egoizmi olmayan , terbiyeli
ve saygılı insanlardır. Operatör olarak çalıştıkları süreç içinde diğer Radyo amatörlerinin haklarını riayet etmenin bir görev olduğunu bilirler.
Her türlü acil durumda Ülkelerinin hizmetine koşmak için can atar ve tüm imkanları zorlayarak yardıma koşarlar, yardıma koşamadıkları zaman da havadan her tür yardımı yapmaya çalışırlar..
Radyo amatörleri kendilerini devamlı olarak geliştiren, daha çok bilgi edinmek için çırpınan, bildiklerini ve öğrendiklerini de diğer arkadaşları ile paylaşan, paylaşmaktan zevk alan bir anlayış içindedirler..
Yaşamınızı hangi şartlarda devam ettirdiğiniz, zengin veya fakir olduğunuz, hangi dinden olduğunuz, politik inancınızın hangi doğrultuda olduğu, ırkınız, milliyetiniz, mevkiiniz, eğitiminizin derecesi biz HAM' leri zerre kadar ilgilendirmez. Bizler çağrı işaretlerimizin Öneklerini tanırız..Bizleri ilgilendiren tek bir değer ölçüsü vardır ve bu değer ölçüsü , diğer Radyo Amatörü arkadaşlarınıza davranış biçiminizdir.
Amatör telsizcilik ve onun değerleri ve idealleri Dünya durdukça varolacaktır, çünki arkadan gelen genç nesiller bu değerleri ve idealleri çok iyi anlamakta daha da güzeli öğrenme hevesi ile yetişmektedirler ve de bayrağı büyük bir istekle devralacaklardır, yeterki onlara zamanında
gereken yardımı yapabilelim..
Eğer Dünya üzerindeki her insan bir HAM olsaydı inanın Yer Küresi daha güzel ve daha barış içinde yaşanan bir gezegen olurdu. Tüm Ham'lere ve onların ideallerine uzun ömürler diliyorum..
Daha güzel bir Dünyada yaşamak dileğiyle Büyük Atatürkün güzel sözleriyle bitirelim ;
" Yurtta sulh, cihanda sulh."

73!... Özhan Önder, TA3BQ
İzmir

=======================


 

                         AMATÖR TELSİZCİNİN İLKELERİ

          1- AMATÖR SAYGILI, NAZİK VE DÜŞÜNCELİDİR.

 Radyo amatörlüğü ilkeleri dışında çevresini rahatsız edecek  şekilde    cihaz kullanmaz ve kullanımına izin vermez.

          2. AMATÖR SADIKTIR.

Ülke bütünlüğü ilkesine, kanun ve yönetmeliklere bağımlı vatanseverdir.

          3. AMATÖR İLERİCİDİR.

Bilim ve Teknik'teki gelişmeleri yakından takip eden, araştırma ve geliştirme yapan, kendisini de devamlı geliştiren, Ülke teknolojisinin ihtiyaç duyduğu alanlarda yeni ürünler yaratan teknik bir insandır.

           4. AMATÖR BİLİNÇLİDİR, DENGELİDİR.

Amatörlüğün bir hobi olduğunu bilir, bu hobisinin okuluna, işine, ailesine veya çevresine zarar verecek biçimde kullanmaz.

           5. AMATÖR MİLLİYETÇİ YURTSEVERDİR.

Amatör radyo istasyonunu barışta ve savaşta, olağanüstü hallerde   Ulusunun yardım ve güvenliğine amade tutar..

                                           ----oooOOOooo-----

 Biz Radyo amatörleri, herhangi bir afet durumunda Devletin iletişim imkanları kalmadığı zaman gerekli iletişimi sağlamak üzere her zaman ve her yerde  göreve hazırız..  

 
 
                Merhaba INTRAD
 
        Ziyaret ettiğim sitelerde menüde röle işleri ilgili bölüm varsa önce oraya dalarım.Bunun nedeni Türkiye’mizde röle kurmanın ne kadar meşakkatli, çok emek isteyen, bir okadar da özveri ile yapılan işlerden olduğunu bilirim.
        Nitekim sitenizde de bu çalışmalar sırasında çekilen resimleri görünce hemen oraya daldım.Resimler çok şeyler anlatırlar, resimler bazen lisanın anlatmaya yetmediği durumları ifade ederler..Bir direk düşünün en tepesinde bir amatör Nurettin TB3CNN eli havada sanki “Bizler varız, başardık, daima var olacağız” der gibi,  orta yerde diğer bir amatör Şentürk TA3IA, altta da üçüncü bir amatör Ahmet TA3AY, onlarında elleri havada, tabiidirki fotoğraf makinesini onlara doğrultmuş dördüncü bir amatör var, bu da herhalde Necdet TA3AL olmalı..
         Bu fotoğraf , çok emek, çok meşakkat, çok özveri isteyen bir mücadelenin sonucunu gösteriyor, eller havada, bir nevi zafer işareti..Evet direk dikilmiş, antenler bağlanmış, güneş enerjisi paneli takılmış ,cihazlar bağlanmış, işte zevklerin en büyüğü bu andaki eller havaya pozudur arkadaşlar..Niyet edilen bir işin, görevin tamamlanmış olmasının işaretidir buradaki eller..Üçünün de yüzlerinde görevi başarmış olmanın gururu, zevki, sevinci yansımış adeta..Radyo amatörünün mükafatı o anda aldığı zevktir, görevi yapmış olmanın verdiği huzurdur, mutluluktur, sevinçtir..Bunları ancak yaşayanlar bilir..Ayrıca kurulan rölenin gayet iyi çalıştığını ve kapsama alanındaki bir çok amatörün birbirleri ile iletişim kurduğunu duymak ise bambaşka bir zevktir.
          Adana’da ARAD’ın   kurduğu  Emirler rölesinin kurulduğu zaman çekilen resimlere bakarak düşündüklerimi duyduklarımı anlatmak  için bir yazı göndermiştim..O yazıyı ARAD sitesinde  okuyan var mı içimiz de bilmiyorum ama röle kurmanın ne demek olduğunu anlatmıştım o yazı da..Şimdi bir kere daha ayni hislerle yazıyorum ve emin olun bu çalışmalar beni çok duygulandırıyor, herhalde ihtiyarladım mı ne, sulu gözlü oldum.
          Dağ tepelerinde, direk tepelerinde bazen yayan, bazen traktörlerle, bazen katırlarla bazen sırtta taşınan malzemeler, cihazlar, eşyalar, güneş tepende, rüzgar yüzünde, sırtında
Bütün bu meşakkat ve eziyetin göze alınması için tek bir şey var ,radyo amatörlüğü aşkı ve sevgisi, tabiidir ki olay yalnız bu değil, beraberinde, gençlere özverinin ne olduğunu, bu işlerin nasıl yapıldığını göstermek , gençlere sevgi ve saygıyı, bilgiyi göstererek aşılamak isteği ve niyeti de vardır..İşte olayın özü budur, buradadır..
          Bir fotograf , bakmasını bilene, gördüğünü değerlendirene, içinde ayni aşk ve sevgiyi taşıyana, barındırana çok şeyler anlatır..Siz değerli radyo amatörü arkadaşlarım, sizlerde fotograflara dikkatle bakın, emeğin, özverinin, meşakkatin ne olduğunu görün ve öğrenin
Lütfen, çünkü daha çok sayıda ve daha bilgili radyo amatörleri olarak Türk radyo amatörlüğünü ileriye taşıyabilir, yeni yetişenlere aşılayabiliriz ancak bunun için herkesin elele vermesini desteğini eksik etmeden, gücenmeden, darılmadan, usanmadan çalışmayı sürdürmemizin gerekli olduğunu düşünüyorum..
          Rölenin kurulumda emeği geçen herkese selam ve sevgilerimi gönderiyor, başarılarınızın devamı dileği ile sağlık mutluluk dolu günler diliyorum.   
 
73’s de Özhan Önder TA3BQ
16 Ekim 2009 
 
 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
SAYIN ARKADASIM ZIYARETCI DEFTERINI YAZMAYI UNUTMAYINIZ tsk